Embedded II/2016 Oktobers

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Board

C

Tids opgave

Kravspec

 • Tæller UNIX tid i RTC
  • Epoch 1. januar 1970 kl. 00:00
 • Kunne omregne mellem UNIX-tid og mennesketid Calendar_standards
  • Fra UNIX-tid til mennesketid når tiden skal vises
  • Fra mennesketid til UNIX-tid når tiden stilles
 • Hente tid fra tids-source fx. NTP/SNTP eller/og GPS

Facts

 • Der er 365,2425 dage per år
  • Hvert fjerde år er et skudår, med mindre det kan divideres med 100 men ikke 400.
   • År 1900 er ikke skudår men år 2000 er!
 • UNIX epoch er 1. januar 1970 kl. 00:00. Det var en torsdag
 • Der skal ikke tages hensyn til skudsekunder i dette projekt.
  • UNIX epoch er en 32 bit signed integer. Posetive tal er efter 1970 og negative tal før 1970
 • Et skudår har en ekstra dag i februar. (29 februar)

Lidt inspiration

I et ikke skudår har hver måned disse antal dage

//Days in normal year, jan,feb .. dec (Not leap year)
uint8_t const daysmd[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};

Et eksempel på en total tidsstruktur

struct TimeStruct {
    uint32_t   epoch;   // Seconds since 1. jan 1970 00:00:00
    uint32_t   tz;     // Timezone +/- x seconds from GMT
    uint32_t   year;    // year         1970 to 2106
    uint32_t   sec;    // seconds             00 to 59
    uint32_t   min;    // minutes             00 to 59
    uint32_t   hour;    // hours              00 to 23
    uint32_t   mday;    // day of the month     1 to 31
    uint32_t   mon;    // month              0 to 11
    uint32_t   wday;    // day of the week     0=sunday, 1=monday...
    uint32_t   isdst;   // is Daylight Saving Time (DST)
                 // isdst: 0 = not dst 1 = dst 2=Not used
    uint32_t   dstOnMon;  // Month (0-11) when DST starts
    uint32_t   dstOnMday; // Day of month when DST starts
    uint32_t   dstOnHour; // Hour of the day when DST starts
    uint32_t   dstOnMin;  // Minute of the hour when DST starts
    uint32_t   dstOffMon; // Month (0-11) when DST ends
    uint32_t   dstOffMday; // Day of month when DST ends
    uint32_t   dstOffHour; // Hour of the day when DST ends
    uint32_t   dstOffMin; // Minute of the hour when DST ends
};