CCDA

From Teknologisk videncenter
Revision as of 08:33, 24 January 2019 by Heth (talk | contribs) (Old material)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Cisco Certified Design Associate

Diverse

Strategisk netværks design

Cisco Service-Oriented Network Architecure (SONA) beskriver en model for design af netværk. Cisco har opdateret deres designmodel fra Architecture for Voice, Video and Integrated Data(AVVID) til Intelligent Information Network (IIN).

Cisco SONA tre lags design model

Der er tre faser i opbygningen af et IIN.

 1. Integreret transport: Voice, Video og Data er samlet og transporteres sammen.
 2. Integreret services: For eksempel Storage (SAN) voice
 3. Integreret Applications:


Part I - General Network Design

Part II - LAN and WAN design

Part III - The Internet Protocol and Routing Protocols

Part IV - Security, Convergence and Network Management

Part V - Comprehensive Scenarios

Summary

IIN

IIN faser (Intelligent Information Network)
IIN Phase Description
Integrated Transport Samling af voice, data og video i et transport netværk
Integrated Service Integrer fælles services som storage, virtualisering af systemer
Integrated Application Netværket kender applikationerne

SONA Lag

SONA lag (Service-Oriented Network Architecure)
SONA lag Description
Network Infrastructure layer Indeholder Enterprise servere, storage og klienter
Interactive Service Layer Optimering af kommunikationen mellem applikationer og services ved at anvende intelligente netværksfunktioner som sikkerhed, Voice, virtualisering og QoS
Application layer Forretningsapplikationer (programmer) og samarbejdsværktøjer(mail etc.)

SONA Infrastruktur services

SONA Infrastruktur services (Service-Oriented Network Architecure)
SONA lag Description
Identity Services Inkluderer AAA, NAC og NBAR
Mobility Services Adgang uanset hvor man er
Storage Services Storage af kritiske data
Compute Services Forbedrer Compute ressourcer. (Virtualisering)
Security Services Sikkerhed for alle ressourcer
Voice and collaboration Services Fælles services og programmer

PPDIOO

PPDIOO Netværk livscyklus faser (Prepare, Plan, Design, Implement, Operate og Optimize)
PPDIOO aktivitet Description
Prepare Hvilke forretningskrav har virksomheden. Identificer teknologier (voice etc) som skal anvendes, og udarbejd en netværksstrategi.
Plan Identificer netværkskravene ved at sammenligne det fysiske netværk med forretningskravene fra Preparefasen. Udarbejd en projekt plan.
Design Design netværket ud fra resultater fra Prepare og Plan faserne. Nøgleord: High Availability, Security, Scalability og Performance.
Implement Installer og konfigurer det nye udstyr.
Operate Daglig netværksdrift.
Optimize Proaktivt Network Management. Modificer design løbende.

Top-down eller Bottom-up design

Top-down design

Tager hensyn til virksomhedens behov og giver stort overblik. Designet tilpasses nuværende og fremtidige behov.

 • Ulemper:
  • Tidskrævende
  • Dyrere nu-og-her.

Bottom-up design

Designet er baseret på erfaringer fra netværket og giver en hurtig løsning på behovet nu og her.

 • Ulemper:
  • Uhensigtsmæssigt design, tab af overblik.
  • Virksomhedens fremtidige behov dækkes ikke.

Sektioner i et Design dokument

Sektioner i et design dokument - hvad skal med
Sektion Description
Introduktion Formål og mål for netværks designet
Design krav Virksomhedens krav og begrænsninger til netværket.
Nuværende netværk Netværkstegninger, hard- og softwareversioner og eksisterende konfigurationer.
Design Ny logisk topologi, design og IP adresseplaner
Proof of Concept Resultater fra et pilotprojekt/FAT (Field Acceptence Test)
Implementations plan Detaljeret beskrivelse af installationsfasen.
Bilag Support information til virksomheden.

Optimering af kommunikationen mellem applikationer og services ved at anvende intelligente netværks services som for eksempel sikkerhed, virtualisering og QoS

Cisco Design Guides

Links