Netværk grundlæggende (AMU 44947 - Netteknik 1)

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

AMU kursus nummer 44947 - Netteknik 1

 • Anvendelse af teknologier og begreber


Generel information om kurset, de praktiske ting mm.

Pausetider Mercantec HOT data
(Bemærk: AMU slutter først kl. 15.24
Faget køres på Mercantec i uge 18/2017

Undervisere

 • Per Mariager
  • Mail: pema@mercantec.dk


Praktisk info

 • I tilfælde af brand - se skiltningen
 • Rygning: Udenfor matriklen, nede ved gaden!
 • Toilet: Forefindes i gangen
 • Sygemelding:
  • Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever):
   • Brug ELEVPLAN - log ind og benyt SMS systemet.
   • Se vejledning her!
  • AMU kursister bedes ringe til skolen eller sende en mail til underviseren
 • Afdelingens telefonnummer 89 50 33 00


Hvem deltager?

 • Præsentation af underviseren
  • Navn, baggrund og faglige interesser
 • Præsentation af kursister
  • Navn, firma, arbejdsopgaver i firmaet, forventninger til kurset ... :-)


Deltager forudsætninger

 • For elever på erhvervskole på et hovedforløb forudsættes det:
  • At man har gennemført Data Grundforløbet
  • At man lige har haft faget Netværk I på Data H1
   • At man har forberedt et mindre fysisk netværk bestående af en router og en switch
   • Bemærk: Hvis man ikke har forberedt et fysisk netværk udleveres en SOHO-router
 • For AMU kursister forudsættes det at man har et mindre forhånds kendskab til både netværk og servere
  • Bemærk: Da man som AMU kursist ikke har forberedt et fysisk netværk udleveres en SOHO-router


Formålet med faget

 • Overblik over Internet teknologier
  • Sammenhængen mellem TCP/IP net og Pc’en
 • Ethernet-teknologi
  • Ethernet switches funktion i netværket
 • Router-teknologi
  • IP routere og andre lag 3 enheders funktion
 • Firewalls, netværksovervågning, sikkerhed, trådløse netværk ...
  • ...og meget mere!


Beskrivelsen af faget:


Udvalgt hardware, software, operativ systemer mm.

 • Microsoft klient operativsystem
  • Windows 10
 • Diverse Cisco switche & routere
  • Cisco Linksys E3200 (SOHO router m. Wireless network mv.) - typisk hjemmenetværk-router
  • Cisco Catalyst Series - profesionelle switche


Vigtigt: At have det sjovt samtidigt :-)Arbejdsformer

 • Der skal arbejdes i små grupper - typisk to i hver gruppe
 • Hver gruppe råder over to pc'er og får undervejs udleveret forskelligt hard- og software som skal prøves af i praksis
 • Der bliver en blanding af undervisning og praktisk arbejde gennem hele ugenGruppedannelse

 • I bestemmer selv hvem i vil arbejde sammen med
 • Af praktiske hensyn bør i sidde ved siden af hinanden
 • Vælg gerne grupper allerede nu :-)Introduktion, agenda, indhold mm.

Bemærk: Programmet justeres løbende for at forbedre oplevelsen og udbyttet af kurset! Idéer modtages med tak :-)

Ugeoversigt:

Mandag:

 Tema: Introduktion til TCP/IP net & Internet
 - Introduktion og velkomst til kurset
 - Repetition af bits, bytes og talsystemer ... hvordan var det nu lige ...?!
  - Vi laver simpelthen en FØR NetGrund multiple choice quiz som repetition! - log ind her!
   - Vejledning til MCQ testen
 - Netværket – historisk set!
 - IPv4 - og hvordan det hele fungerer!
Praktik: Hvordan virker det så?
 - Konfigurér selv en PC til internetadgang!
 - Arbejd med netværkskommandoer!
Kursusmaterialer:
 - Klik her for at komme til materialerne

Tirsdag

Tema: Nettet derhjemme, teknologier & analyse
 - Repetition af emnerne fra mandag!
  - Hvor meget kan du huske fra i går? :-)
  - Introduktion til en Network Analyzer
 - SOHO-net: Small Office – Home Office
  - Hvad får det til ‘bare’ at virke?
  - Det gør f.eks. DHCP & DNS service = Plug’n Play!
 - Netværksstandarderne - hvilke teknologier ligge bag netværket?
  - Introduktion til OSI-modellen
 - Topologi & transmissionsteknologi
  - Historisk set: Hubs & Ethernet 
  - Og hvad er MAC adresser?
 - Serviceprotokollerne:
  - ARP & ICMP
 - Deling af ressourcer på Windows
  - Microsoft har gjort det nemmere og mere sikkert end før!
Praktik: Prøv det selv!
 - Prøv at arbejde med en Network Analyzer!
 - Byg dit eget SOHO-hjemmenetværk!
 - Test selv ARP protokollen!
 - Opret en Hjemmegruppe, og del filer og mapper på gruppens pc'er!
Kursusmaterialer:
 - Klik her for at komme til materialerne

Onsdag

Tema: Netværksenheder, TCP/IP protokollerne, NAT & Firewalls
 - Ethernet Hubs & Switche – lidt mere i dybden med dem
 - Introduktion til Cisco PacketTracer - virtuelle netværk
  - Øvelse med Cisco PacketTracer og switchede netværk
 - Introduktion til IP protokollen – arbejdshesten!
 - Routere - enhederne som giver Internet
 - Videre med Cisco PacketTracer
  - Øvelse med switche og en enkelt router
 - Introduktion til protokollerne på OSI lag 4:
  - TCP og UDP
 - Introduktion til NAT & PAT
  - Introduktion til Port forwarding funktionen under NAT
  - Øvelse med Port forwarding: Lav en webserver!
Praktik: Byg et netværk! Leg med Webserver! Kig på Firewalls!
 - Brug Cisco PacketTracer og lav dit eget switchede netværk!
 - Brug Cisco PacketTracer og lav dit eget routede netværk!
 - Offentliggør din egen hjemmeside på internet!
Kursusmaterialer:
 - Klik her for at komme til materialerne

Torsdag

Tema: Firewalls, IP routing & Wireless!
 - Repetition af onsdagens emner
  - Hvad kan du huske fra i går? ;-)
 - Opsamling fra i går
  - Øvelsen med Port forwarding!
 - Introduktion til Applikationslagets protokoller
 - Introduktion til Firewalls
  - Test forskellige Firewall programmer!
 - Routerens rolle i netværket / Internettet
  - Øvelse med Cisco PacketTracer: Prøv at lave statisk og dynamisk routing!
 - WiFi & AccessPoints - enhederne som giver trådløst net
  - Øvelse med at 'bygge' trådløse netværk!
Praktik: Byg virtuelle netværk, prøv en Antivirus software og leg med trådløse net!
 - Opsamling fra i går: Offentliggør din egen hjemmeside på internet!
 - Test forskellige Firewalls!
 - Videre med Cisco PacketTracer og routing
 - Lav dit eget trådløse netværk
Kursusmaterialer:
 - Klik her for at komme til materialerne

Fredag

Tema: WAN, Sikkerhed, DNS, Servere, virtualisering, fejlfinding … ?
 - Repetition af ugens emner ... hvordan var det nu lige ...?!
  - Vi laver simpelthen en EFTER NetGrund multiple choice quiz - og checker hvor meget I har lært!
   - EFTER NetGrund testen - log ind her!
   - Vejledning til MCQ testen
 Vælg herefter mellem følgende emner:
 - WAN teknologi – de store afstande
 - Sikkerhed på netværk - utrolig vigtigt!
 - DNS – lidt dybere
  - Lær at fejlfinde DNS systemet!
 - IP subnetting – hvad er det?
 - Fejlfinding - i teori og praksis
 - Andre emner, f.eks. IP-telefoni, VLAN’s eller overvågning?
  - Servere på netværk – hvordan fungerer de?
  - Virtualisering af servere og klienter – hvordan virker det?
  - Hvad synes du er interessant indenfor netværk?
 Vælg mellem følgende praktiske opgaver:
 - Prøv at snakke med en DNS server!
 - Fejlfinding i Packet Tracer - og på egne net!
 - Virtualisering – prøv det!
 - Installation og leg med servere!
 - Prøv at konfigurere et fysisk netværk med Cisco udstyr!
Kursusmaterialer:
 - Klik her for at komme til materialerne


Litteraturhenvisninger, kursusmaterialer m.m.

Følgende materialer danner grundlag for denne uges kursus:

PowerPoint slides samt øvelser i PDF format

Mandag

 1. Repetition Bits og Bytes
  - Bilag med netværkskommandoer mm.
 2. Et netværk bliver til
 3. Opbygningen af en IP adresse
 4. En netværkskonfiguration
  - Øvelse med konfigurering af fast ip adresse
 5. Routing
  - Øvelse med konfigurering af routing
 6. DNS
  - Øvelse med konfigurering af DNS information
 7. DHCP
  - Øvelse med at konfigurere DHCP

Tirsdag

 1. Introduktion til en Network Analyzer - Wireshark!
 2. Netværkstopologi
  - Øvelse med opbygning af et SOHO netværk
 3. OSI Intro
  - Bilag med OSI modellen
 4. Ethernet - og transmissionsprincippet CSMA/CD
 5. Ethernet - og protokollerne
 6. ARP & ICMP - service protokollerne
  - Øvelse med at analysere ARP protokollen
 7. Deling i Windows
  - Øvelse med at konfigurere deling af filer i Windows

Onsdag

 1. Hubs og lag 2 switche
 2. Introduktion til Cisco Packet Tracer software
  - Cisco Packet Tracer Opgave 1 med servere, pcer og switche - klik her!
 3. IP protokollen
 4. Routere og lag 3 switche
 5. Videre med Cisco Packet Tracer software
  - Cisco Packet Tracer Opgave 2 med servere, pcer, switche og en router - klik her!
 5. TCP og UDP
 6. NAT og PAT
 7. TCP port forwarding
  - Øvelse med at publisere en hjemmeside derhjemme

Torsdag

 1. Applikationslagets protokoller
 2. Firewalls
   - Øvelser & leg med installation af gratis sikkerheds-software! - Kig f.eks.. her!
 3. Dynamisk routing
 4. Videre med Cisco Packet Tracer software
  - Cisco Packet Tracer Opgave 3 med servere, pcer, switche og to routere - klik her!
 5. Wireless LAN
  - Øvelse med opsætning af et trådløst net

Fredag

 1. WAN
 2. Sikkerhed på netværk
 3. DNS - lidt dybere
  - Øvelse med at teste DNS via kommandoer
 4. Subnetting
  - Subnetting eksempler
  - ISP TDC Subnetting eksempel (ADSL)
  - Øvelse med at lave IP subnetting
 5. Fejlfinding
  - Øvelser med i fejlfinding via Cisco PacketTracer!
 6. STP - Spanning Tree Protocol
 7. VLAN
 8. SNMP
 9. IP telefoni
10. QoS
11. Virtualisering med VMware ESXi 6.0Cisco Packet Tracer til at virtualisere IT netværkPacket Tracer fejlfindings øvelser


Wireshark - et værktøj til at analysere datapakker på et netværk


Switch teknologi


Links fra kurset


Links til relevante tips og ideer omkring fejlfinding på trådløse netværk


Links til relevante tips og ideer omkring tools og små testprogrammer til IT netværk